فروش لوازم خانگی لایف با تسهیلات بانکی

کمبی-یخچال و فریزر – ۱۴ فوت- دیفراست-رنگی لایف

کمبی-یخچال و فریزر – ۱۴ فوت- دیفراست-رنگی لایف

دیفراست

دو درب

۱۴ فوت

۳ کشو فریزر

دارای رنگ بندی

236,400,000 ریال